ข่าวประชาสัมพันธ์แถลงการณ์ภาคีเครือข่ายคัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 ตัวแทน ป.ป.ช.ภาคประชาชน ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)


สุขแท้ด้วยปัญญา ปี 2

เครือข่ายพุทธิกา www.budnet.org ขอเชิญร่วมสร้างสรรค์ความสุขให้สังคมไทย กับโครงการสุขแท้ด้วยปัญญา ปี 2 ส่งโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 14 สิงหาคม 2552 และโครงการประกวดคลิปวิดีโอสุขแท้ด้วยปัญญา ส่งผลงานประกวดตั้งแต่ 1 มกราคม 2553-31 มีนาคม 2553


นิศานาถ โยธาสมุทร ผู้เอื้อเชิงกระบวนการ กับงานสร้างพลเมืองอาสา

ร่มโพธิ์ ลานไทร แอลดีไอสแควร์ ก้าวเข้าสู่ตอนที่ 9 กับ “นิศานาถ โยธาสมุทร ผู้เอื้อเชิงกระบวนการ กับงานสร้างพลเมืองอาสา” เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของธนาคารกรุงไทย หัวเรี่ยวหัวแรงหลักของ “ชมรมกรุงไทยอาสา”


จุดเปราะบางของภาคประชาสังคม: ข้อสังเกตจากนักธุรกิจเพื่อสังคม

ร่มโพธิ์ลานไทร แอลดีไอแสควร์ ตอนที่ 8 “จุดเปราะบางของภาคประชาสังคม: ข้อสังเกตจากนักธุรกิจเพื่อสังคม”ร่มโพธิ์ลานไทร แอลดีไอสแควร์ ศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ พบกับ “นักวิชาการสื่อสารเพื่อชุมชนท้องถิ่น”

“เพราะเชื่อว่า…สื่อเปลี่ยนแปลงโลกได้ เปลี่ยนแปลงสังคมได้ และเปลี่ยนคนได้”


ศุกร์ 13 พบกับ “คนทำทาง” ได้ที่ ร่มโพธิ์ ลานไทร แอลดีไอ สแควร์

LDI TV ตอนที่ 3 พบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ อาจาร์ยชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ประธานสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม www.thaicivicnet.com ผู้ซึ่งมีผลงานอันโดดเด่น อาทิเช่น หนังสือทฤษฎีไร้ระเบียบ ต้นตำรับการฝึกอบรมวิธีคิดกระบวนระบบ เจ้าของประโยค “เล็กก็ล้มใหญ่ได้ ถ้าใจมันถึง” และผู้นำสาร “ยามเมื่อ ผีเสื้อกระพือปีก ย่อมเกิดพายุใหญ่ เด็ดดอกไม้ย่อมสะเทือนถึงดวงดาว” อื่นๆ อีกมากมายกำหนดการเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อการปฏิรูปสังคม ครั้งที่ 1/2551

  กำหนดการเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อการปฏิรูปสังคม ครั้งที่ 1/2551 “ประชาธิปไตยในภาวะวิกฤต : บทบาทกองทัพและประชาสังคม” วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 8.30 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 6/501 อาคาร 6 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)


อารยะสังคมกับสันติวิธีในสังคมไทย

การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เป็นวิธีการที่น่าจะเหมาะสมกับสังคมไทย ซึ่งมีวัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่ผู้คนมีความเอื้ออาทรเป็นพื้นฐาน แต่หลายครั้งสังคมเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง อาจารย์ชัยวัฒน์ สถาอนันต์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะวิเคราะห์สังคมไทยถึงโครงสร้างของปัญหาที่นำไปสู่ความรุนแรง และสันติวิธีจะเกี่ยวข้องกับประชาสังคมอย่างไร