ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

“รวมพลังชาวไทย  เทิดไท้องค์ราชัน  มหัศจรรย์ความพอเพียง”           บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่าย ขอเชิญชาวไทยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติงาน “รวมพลังชาวไทย  เทิดไท้องค์ราชัน มหัศจรรย์ความพอเพียง”  ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2554  ณ ห้องบางกอกคนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา …


แนะนำ “หลักสูตรอบรม” มากมายที่นี่

แนะนำ “หลักสูตรอบรม” มากมายที่นี่        สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม  แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ชวนพี่เชิญน้อง   เติมความรู้กับนานาหลักสูตรน่าสนใจตลอดเดือนมิถุนายน 2554 รวม 12 หลักสูตร โดยทีมกูรูผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง


โครงการ อบรมการสื่อสารแก่เยาวชนเพื่อประชาธิปไตย และการเลือกตั้งที่โปร่งใส

1.            หลักการและเหตุผล   ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากว่า 100 ปีแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่


อารยะขัดขืน ยืนหยัดต้านนิวเคลียร์

ธารา บัวคำศรี แม้ว่าผู้นำรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงชนชั้นนำผู้วางแผนนโยบายพลังงาน ของประเทศไทยกำลังชุบชีวิต พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (โรงไฟฟ้านิวเคลียร์) ให้กลับมารุ่งโรจน์อีกครั้ง
วุฒิสภาชวนประชาสังคมระดมสมอง’ปฏิรูปประเทศ’

คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ร่วมกับคณะอนุ กรรมการภาคประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง และเครือ ข่ายภาคประชาชน แถลงข่าวการจัดโครงการเสวนาในหัว ข้อ “เวทีพลเมืองภายใต้สถานการณ์ปฏิรูปประเทศ”ตลาดน้ำคลองลัดมะยมชวนชุมชนเข้าวัดทุกวันพระ

ตลาดน้ำคลองลัดมะยมชวนชาวชุมชน พ่อค้า แม่ค้า ลูกค้า ไปสวดมนต์ในทุกวันพระที่ วัดศิริวัฒนาราม เป็นวัดอยู่ริมคลองลัดมะยม เพื่อฟื้นวิถีชาวพุทธ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนืองใน ทวิศุภมงคล ๒๖๐๐ ปี ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และในหลวง ๘๔ พรรษา ในปี ๒๕๕๕