พลังงานไทย พลังงานใคร

ภายในไม่กี่ปีมานี้ ความเดือดร้อนของประชาชนชาวไทยในเรื่องเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ขึ้นสูง อีกทั้งประเด็นเรื่องการขาดแคลนก๊าซแอลพีจี ที่จะนำไปสู่การขึ้นราคาก๊าซแอลพีจี และ เอ็นจีวี เป็นเรื่องที่มีผลกระทบไปทั่วประเทศ

และนำมาซึ่งการเข้าไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเรื่องระบบพลังงาน ของคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ในการเข้าไปศึกษาหาข้อมูลโดยการเชิญนักวิชาการ ข้าราชการบริษัทเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบพลังงานไทยเข้ามาให้ข้อมูล

คณะอนุกรรมาธิการได้ข้อสรุปหลายๆ ประการที่ประชาชนชาวไทย ในฐานะเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ และผู้บริโภคพลังงานควรได้รับทราบ จึงมีดำริจะจัดพิมพ์หนังสือรายงานเรื่องพลังงานไทยฉบับประชาชน ในชื่อ“พลังงานไทย พลังงานใคร?” 

หนังสือฉบับนี้จะแสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ว่า ประเทศไทยมีแหล่งน้ำมันและก๊าซ
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีค่ามหาศาล ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยมีการพบมากขึ้น
ทุกปีทั้งบนบกและในทะเล ในปี 2551 เราขุดได้ถึงประมาณ 115 ล้านลิตรต่อวัน
แต่ทำไมคนไทยจึงยังต้องจ่ายค่าน้ำมันแพง เสมือนกับการสั่งเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์ทั้งๆที่สูบขึ้นมาจากใต้พื้นดินไทยนี่เอง
 
ทำไมคนไทยต้องแบกรับส่วนต่างราคาก๊าซแอลพีจี ที่นำเข้าจากต่างประเทศ
เพียงฝ่ายเดียว ส่วนภาคอุตสาหกรรมไม่ต้องแบกรับด้วย และทำไมข้าราชการที่เข้าไป
เป็นกรรมการในบริษัทพลังงานต่างๆ จึงไม่กระทำการใดเพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภคไทย
 
คณะอนุกรรมาธิการฯ หวังว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของ
ทรัพยากรของชาติ ได้รับรู้ถึงข้อมูลและสามารถร่วมกันตัดสินใจว่าเราควรจะดำเนินการ
อย่างไรจึงจะช่วยปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง ในฐานะผู้บริโภค และผลประโยชน์
ของชาติในฐานะประชาชนที่มีจิตสำนึก
 
รสนา โตสิตระกูล
ประธานคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
 
 
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ขออาสาเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการร่วมเผยแพร่ข้อมูล ที่จะทำให้สังคมเกิดความเข้าใจในเรื่องของพลังงานได้มากยิ่งขึ้น
ดาวน์โหลด หนังสือทั้งเล่ม คลิกที่นี่…

Be the first to comment on "พลังงานไทย พลังงานใคร"

Leave a comment

Your email address will not be published.