สนุกกับชีวิต มิตรสหาย 196 โดย หมอทวี ตอนที่ 11 ดงโค่โล่ะ ชีวิต เลือด และน้ำตา

กลับไปเยี่ยมบ้านบ่อทองเมื่อสองวันก่อน

นอกจากได้พบปะพี่น้องชาวบ้านและอดีตมวลชนจัดตั้งเมื่อครั้งเคลื่อนไหวจรยุทธ์ช่วง ปี 2520-2524

ยังได้ทราบว่าความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่นั่นได้กลับคืนมาอีกครั้ง โดยเฉพาะป่าดงโค่โล่ะที่เราเคยใช้เป็นฐานที่มั่นในการต่อสู้ทำสงครามประชาชน

ภาพอนุสรณ์สถานเขตงาน ๑๙๖ ตั้งอยู่บริเวณหน้าเขาปากช่องลำน้ำเจียง ภูพญาพ่อ บ้านบ่อทอง ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

เกียรติภูมิสหาย196

รายชื่อวีรชนประชาชนหนองบัวแดง

อดีตสหายเล่าให้ฟังว่า เมื่อเร็วๆนี้เคยมีโขลงช้างป่าออกมาปรากฏตัวให้ชาวบ้านเห็นถึงบริเวณด้านหน้าเขาปากช่องลำน้ำเจียง

นอกจากนั้นยังมีกระทิงป่าข้ามสันเขาลงมาหากินจนถึงบริเวณภูเป้งอีกด้วย

ได้ฟังข้อมูลชิ้นนี้แล้วทำให้ผมถึงกับหูผึ่ง

เพราะเป็นกรรมการรางวัล”ลูกโลกสีเขียว”มาเกือบยี่สิบปี

ตระเวนไปดูผลงานป่าชุมชนทั่วประเทศและให้รางวัลชุมชนคนรักป่าไปแล้วหลายร้อยรางวัล

โดยในใจยังคงคิดถึงชุมชนคนบ้านป่าและเขตป่าเขตเขาของจังหวัดชัยภูมิที่เคยเป็นที่พักพิงอยู่ตลอดเวลา

ว่าสักวันหนึ่งจะมีโอกาสได้เห็นป่าของเราได้รับรางวัลเกียรติยศบ้างไหมหนอ

ราว ปี2535 ปีที่เราสร้างสถูปไว้ที่บ้านบ่อทอง

เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับวีรกรรมการต่อสู้ของประชาชน

สถานการณ์ป่าดงโค่โล่ะในวันนั้นไม่ดีเลย

เพราะมีชาวบ้านจากแดนไกลอพยพเข้ามามากมาย

และเข้าไปบุกเบิกโค่นต้นไม้ ถางป่าเป็นที่ทำกินจนโล่งเตียน

ทางเข้าดงโค่โล่ะที่เคยเดินเท้าลัดเลาะไปตามริมห้วยแคบๆ

ได้ถูกเบิกทางเป็นถนนให้รถเข้าไปได้

อบต.ที่อยู่ใกล้เคียงสามแห่งเสนอแผนงานโครงการ

ที่จะปิดกั้นลำน้ำเจียงบริเวณที่ลึกเข้าไปถึงดงโค่โล่ะ

เพื่อทำเขื่อนกักเก็บน้ำทำการเกษตร

บริเวณสามเหลี่ยมที่ห้วยสามสายมาบรรจบกัน

ถูกรถไถเกรดจนแปนเอิดเหลิด

จุดที่ฝั่งศพสหายและมวลชนเขต 21 ได้อันตรธาน หายไปหมดสิ้น

ในขณะเดียวกันป่าโคกที่อยู่นอกดงก็กลายเป็นไร่เป็นนาไปหมด

มีหมู่บ้านเพิ่มขึ้นหลายแห่ง มีวัดเพิ่มขึ้นสามสี่วัด

มาวันนี้กำลังจะขึ้น ปี 2560

หมู่บ้านและไร่นาของชาวบ้านขยายไปจนจรดตีนเขาภูเป้ง

แต่ป่าดงโค่โล่ะเป็นเขตห้ามเข้าแล้ว

เว้นเสียแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

โครงการปิดกั้นฝายในดงล้มพับไปแล้ว

กลายเป็นเขตอนุรักษ์พันธ์ุพืชและสัตว์ป่าตามกฎหมาย

ป่าไม้ในดงฟื้นตัวเหมือนเก่า

ช้างป่า กระทิงและเสือกลับคืนมาให้เห็น

ภูเป้งกลายเป็น “ป่าชุมชน” ขนาด 2,500 ไร่ ที่มีอาสาสมัครชาวบ้านช่วยกันดูแล

อดีตสหายและมวลชนบ้านคำหอมคือแกนหลักของกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(อสทป.)

ที่มีธงพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นเกียรติยศ

ผมจึงจินตนาการไปเลยเถิดว่า สักวันหนึ่ง

ทั้งป่าอนุรักษ์ดงโค่โล่ะและป่าชุมชนภูเป้งจะกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ที่ยิ่งกว่าอดีต

จนกลายเป็น สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

และเมื่อมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

สถูป196ของเราก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนหนึ่งเดียวของอำเภอหนองบัวแดง

ที่มีเรื่องราวและมักคุเทศก์ท้องถิ่นเป็นตัวสื่อสาร

วีรกรรมของพวกเราเมื่อสี่สิบปีก่อนจักไม่สูญหายไปไหนก่อนเวลาที่สมควร

นะครับสหาย.