[ภาพกิจกรรม] เวทีพลังงานชุมชน รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนสุขภาวะ – ชุมชนเข้มแข็ง รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี นครพนม สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ