สานพลังชุมชน รับมือโควิด (1) “เราสู้ เราชนะ”

25 มีนาคม 2563

ถึง พี่น้องเครือข่ายศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัด ทุกพื้นที่

1. โรคระบาดโควิด-19 เป็นพิบัติภัยที่กำลังคุกคามมนุษยชาติทุกประเทศทั่วโลก  เริ่มจากมหานครอู่ฮั่น ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ (31 ธันวาคม 2562) จนองค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก (11 มีนาคม 2563) ปัจจุบันมีรายงานผู้ป่วยจำนวน 378,927 ราย ใน 195 ประเทศ ตาย 16,869 คน (24 มีนาคม 2563) โดยศูนย์กลางการระบาดได้ย้ายจากประเทศจีนไปอยู่ที่ยุโรปและสหรัฐอเมริกาแล้ว

2. ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงมาก เพราะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยปีละ 10 ล้านคน หรือวันละ 3-4 หมื่นคน  เราจึงเป็นประเทศที่สองของโลกที่รายงานการพบผู้ป่วย แต่โชคดีที่เรามีระบบสาธารณสุขที่ดี แม้ว่าโรคโควิดจะระบาดง่ายและแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วมาก ประเทศไทยสามารถ ”ยัน” สถานการณ์เอาไว้ได้นานและมีอัตรา “การป่วยตาย” ในระดับที่ต่ำ

3. โควิดไวรัส “ป้องกันได้ง่าย” ประชาชนทุกคน ใครๆก็สามารถป้องกันตัวเอง ครอบครัวและชุมชนของตนได้ เพียงแค่มีความรู้ มีวินัย และให้ความร่วมมือเป็นเอกภาพกันทั้งสังคม กล่าวคือ ทำ 2 เรื่องเท่านี้ ก็ “เอาอยู่”

  1. การแยกห่างทางสังคม (Social distancing)
  2. รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล (Personal hygiene)

4. แต่โชคไม่ดีนัก ที่คนไทย นิสัยไทยและวิถีแบบไทยๆ ยังไม่ค่อยเอื้อที่จะสร้างระเบียบวินัยทางสังคมแบบจีน ญี่ปุ่น เกาหลี  เรายังคงชอบอยู่แบบสบายๆ ไม่ยอมเชื่อฟังหรือร่วมมือกับใครง่ายๆ ดูไปก็ละม้ายคล้ายคนอิตาลีที่กำลัง

รับความสูญเสียอย่างหนักที่สุดอยู่ในขณะนี้ ด้วยเหตุนี้เอง รัฐบาลคงเห็นท่าไม่ดี จึงตัดสินใจที่จะใช้ พรก.ฉุกเฉิน สักช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับให้คนไทยและสังคมไทย “มีระเบียบวินัย-ป้องกันตนเอง-รับผิดชอบสังคมส่วนรวม” เรื่องสามัญง่ายๆแต่คนไทยมักประมาทและละเลย

5. จึงน่าที่จะถึงเวลาแล้ว พวกเรา ในฐานะ “พลเมืองอาสา” จักต้องใช้พลังของเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งและประชาสังคมในทุกจังหวัด-อำเภอ ทั่วประเทศ ลุกขึ้นมาจัดการปัญหาของสังคมจากเล็กๆจากฐานล่างด้วยตัวเราเอง คอยฟังสัญญาณจากทางฝ่ายสาธารณสุขและรัฐบาลอย่างใกล้ชิด สื่อสารติดต่อถึงกันด้วยสื่อสังคมเป็นหลัก ปฏิบัติการอิสระด้วยตนเองด้วยสามัญสำนึก ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากใคร  ประสานงานกับองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกหน่วยในพื้นที่ ช่วยเติมเต็มช่องว่างที่ทางราชการ (จังหวัด-อำเภอ) เขามองไม่เห็นหรือไปไม่ถึง เอาชีวิตและสุขภาพของประชาชนคนบ้านเราเป็นตัวตั้ง.

ร่วมมือกันอย่างเป็นรูปขบวน ประเทศไทยต้องชนะแน่

ขอพวกเราโชคดีทุกคน เข้มแข็งกันทุกเครือข่ายนะครับ

นายแพทย์ พลเดช  ปิ่นประทีป

ประธานมูลนิธิพัฒนาประชาสังคม