หมอพลเดช ให้สัมภาษณ์เครือข่ายสื่อ ประเด็น COVID-19

วันนี้ (10 มีนาคม 2563) นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ให้สัมภาษณ์เครือข่ายสื่อ เกี่ยวกับประเด็น COVID-19 ผลกระทบ แนวทางการป้องกัน และข้อเสนอ ณ ห้องประชุม 2503 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ

โดยเครือข่ายสื่อ เข้าสัมภาษณ์มีดังนี้

  1. นายสมนึก จันทร์เฉิด จากหนังสือพิมพ์ ดีดี โพสต์ นิวส์ www.ddpostnews.com
  2. นายจรัญ ชุ่มเงิน จากสำนักข่าวเดอะไทยเพรส www.thethaipress.com
  3. ว่าที่ร้อยตรีกานต์ เหมสมิติ จาก Travel man Club
  4. นายอนุพล แซ่ฮั้ว จากสยามบิสซิเนสนิวส์ www.siambusinessnews.com
  5. นายสมชาย จรรยา จาก www.canchaonews.com

ประเด็นที่น่าสนใจ เรื่องการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 มาตรการการรับมือ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ต้องเตรียมรับมือ และผลกระทบที่รุนแรงกว่าตอนวิกฤติ 2540

โดยหมอพลเดช ได้เสนอให้ใช้วิฤกติเป็นโอกาส กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ สร้างฐานการท่องเที่ยวจากต่างประเทศและอย่าเพิ่งปิดประเทศ ส่วนมาตรการรับมือทางเศรษฐกิจเสนอให้ตั้งกองทุนในรูปแบบ SIF เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยจะนำเสนอต่อรัฐบาลต่อไป