ทีวีพลเมือง

เมืองลพบุรีสร้างสุขภาวะ และสืบสานคุณค่าถิ่นโบราณสถาน

ลพบุรี เมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยทวาราวดี ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและศิลปะจากหลายดินแดน ปัจจุบัน ลพบุรี จึงเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของไทย แต่เมื่อ 50 ปีก่อน แหล่งประวัติศาสตร์แห่งนี้ถูกทิ้งร้าง…


งานวิจัยไทบ้าน เพื่อการพัฒนาเมืองย่าโม

แม้จะมีทรัพยากรมากมายและหลากหลายเพียงใด แต่ทำไมคนโคราชจึงยังต้องประสบปัญหาหนี้สิน ยากจน ต่างคนต่างอยู่ ด้วยความเป็นเมืองประตูสู่อีสาน ทำให้การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาในอดีต มุ่งเน้นด้านวัตถุ จนลืมสุขภาวะของชุมชน


ฮักแพง…แปงอุบล

อดีต สำหรับใครบางคน คือ เรื่องราวที่ผ่านมาและผ่านไป แต่อดีตสำหรับที่นี่ คือเรื่องราว ที่กำลังถูกหยิบยกขึ้นมา ให้เป็นคุณค่าสำหรับปัจจุบัน เพื่อกำหนดอนาคตของท้องถิ่นอุบลราชธานี อย่างมีทิศทาง…


ประเพณี วิถีพื้นบ้าน สืบตำนานเมืองพิษณุโลก

พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ เป็นคำกล่าวที่บ่งบอกถึงความรู้สึกร่วมของคนพิษณุโลกได้เป็นอย่างดี แต่เรื่องราวและประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นจะมีพลังเพียงพอในการเชื่อมร้อยจิตใจผู้คน สืบสานวัฒนธรรม เพื่อสร้างท้องถิ่นพิษณุโลกให้น่าอยู่ได้หรือไม่


วิถีคน…วิถีคลอง ที่สุราษฎร์ธานี

เทือกเขาหลวง เขาสูงสลับซับซ้อนยาวเหยียดในอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ คือต้นกำเนิดของแม่น้ำลำคลองหลายสาย รวมทั้งลำคลองกะแดะ ที่ไหลหล่อเลี้ยงผู้คนจนถึงสุราษฎร์ธานี


สืบศักดิ์สิน แผ่นดินสี่แคว จ.นครสวรรค์

นครสวรรค์ หรือเมืองปากน้ำโพ ดินแดนที่มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต เพราะเป็นเมืองต้นน้ำเจ้าพระยาและเป็นเมืองค้าขาย ที่รวมผู้คนไว้หลากหลาย โดยมีชุมชนดั้งเดิมอยู่ติดริมแม่น้ำ ที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันนครสวรรค์ถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่าง…


จากตลาดนัดสีเขียว…สู่พื้นที่สาธารณะ เพื่อสุขภาวะเมืองสุรินทร์

เป็นเวลา 2 ปีกว่าแล้วที่ ตลาดนัดสีเขียว ยังคงยืนหยัด เป็นตลาดนัดทางเลือกให้กับคนจังหวัดสุรินทร์ ทุกๆ เช้าวันเสาร์ ที่สวนสาธารณะไผทสราญ กลางเมืองสุรินทร์ จะคลาคล่ำไปด้วยผู้ซื้อและผู้ขาย สถานที่แห่งนี้กำลังจะกลายเป็น ตลาดนัดแห่งชีวิต


ร้อยใจให้ร่วมรักษ์เมืองเลย

เลย เมืองแห่งทะเลภูเขา ถิ่นอากาศหนาว ธรรมชาติงดงาม และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม แต่วันนี้ ทั้งแม่น้ำ ป่าเขา วิถีชุมชน และคุณค่าที่แท้จริงของประเพณีที่เมืองเลย กำลังมีปัญหา


แห่ ช้างเผือก ฟื้นชีวิตแม่น้ำลี้ ที่ลำพูน

ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2548 ชีวิตของคนลำพูนผูกพันกับแม่น้ำลี้มาช้านาน แต่วันนี้สายน้ำลี้กำลังจะหายไปจากความทรงจำของผู้คนที่นี่ ด้วยสภาพแม่น้ำลี้ที่แปรเปลี่ยนไปพร้อมกับชะตากรรมของคนลำพูนที่อยู่ในวังวนของคำที่ว่า “น้ำแล้ง หนี้เพิ่ม และป่าลด”   สารคดี ตอน แห่ ช้างเผือก ฟื้นชีวิตแม่น้ำลี้ ที่ลำพูน ออกอากาศทางเนชั่นแชนแนล ทีทีวี1 วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2548  …