บทความ


“คนจน” จนเพราะโครงสร้าง ใช่จนเพราะตนเอง

“คนจน” จนเพราะโครงสร้าง ใช่จนเพราะตนเอง ทัศนะต่อคนจนของคนส่วนใหญ่มักมองว่า การที่คนเราจนเพราะขี้เกียจ นพ.ประเวศ วะสี เคยสะท้อน แนวคิดนี้ออกมา เมื่อครั้งไปร่วมเสวนา “คนจนกับทางออกของสังคมไทย” ณ หมู่บ้านแม่มูนมั่นยืน จ.อุบลราชธานีไว้ว่า


ขุนเขา หมอกหนาว บนเส้นทางอิสรภาพแห่งบ้านแม่ลานคำ

ขุนเขา หมอกหนาว บนเส้นทางอิสรภาพแห่งบ้านแม่ลานคำ บททาที่ขับกล่อมจากกลุ่มผู้หญิงปกาเกอญอ หมู่บ้านแม่ลานคำ บ่งบอกความไพเราะ กังวานทั่วลานบ้าน แต่เหนือกว่านั้นคือความหมายแห่งเนื้อหา


รวมพลังประชาชนต้านคอร์รัปชัน

รวมพลังประชาชนต้านคอร์รัปชัน ช่วงระยะเวลาหนึ่งสื่อมวลชน ได้เคยเสนอข่าวการเปิดตัวของ “เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น” (คปต.) และมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากย้อนอ่าน คมคิด ‘ป่าชุมชน’ 4 นักวิชาการอาวุโส

ย้อนอ่าน คมคิด ‘ป่าชุมชน’ 4 นักวิชาการอาวุโส         ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ …ปัญหาที่มีเกี่ยวกับการออกกฎหมายป่าชุมชนไม่ใช่ปัญหาจัดการป่าชุมชน แต่เป็นวิธีคิดการเมืองของสังคมไทยที่แบ่งแยกคนชั้นกลางในเมืองกับคนชนบท …


“เบี้ยกุดชุม” เงินตราชุมชนสู่การพึ่งตนเอง

“เบี้ยกุดชุม” เงินตราชุมชนสู่การพึ่งตนเอง “เบี้ยกุดชุม” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทย ออกมาทักท้วงการใช้เบี้ยกุดชุม ของชาวบ้าน ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร


ปัญหาของวิธีมอง “คนจน”

ปัญหาของวิธีมอง “คนจน” กระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่รัฐและคนกรุงเทพฯ บางส่วนมีต่อสมัชชาคนจน ได้สะท้อนให้เราเห็นแง่มุมการมอง “คนจน” และ “ความยากจน”


ชุมชนไม้เรียง

ชุมชนไม้เรียง เป็นตำบลเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ขนาดพื้นที่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร อยู่ในอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช


ว่าด้วยคำถาม ข้อแนะนำ ความเป็นห่วงและความเข้าใจผิดต่อเบี้ยกุดชุม

จากประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสไปเล่าและแบ่งปันเรื่องราวของเบี้ยกุดชุมให้แก่บุคคล กลุ่มและหน่วยงานต่างๆ มีคำถาม ข้อแนะนำ ความเป็นห่วงหรือแม้แต่ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับเบี้ยกุดชุมที่น่าสนใจหลายประเด็น


บทเรียนวิทยุเยอรมัน

ถ้าท่านเปิดวิทยุสถานีหนึ่ง ที่เมือง *ไฟร์บวร์ก (Freiburg) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนี วัน เสาร์-อาทิตย์ ช่วงบ่าย ท่านจะพบเสียงดนตรีในแนวและจังหวะที่หลากหลาย และภาษาที่คนจัดรายการพูดก็แปลกออกไป


ทฤษฎีไร้ระเบียบ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม หรือปัญหาทุก ๆ อย่างที่เกิดขึ้น