CSDI Blog

กสศ. เครื่องมือปฏิรูปการศึกษาไทย

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีเยาวชนเพียง 5% จากครอบครัวยากจนกลุ่ม 20% ล่างสุดของประเทศมีโอกาสเรียนต่อระดับอุดมศึกษา 


จีนโพ้นทะเล

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 30 มกราคม 2563 จีนโพ้นทะเล คือ ชาวจีนผู้อพยพออกนอกประเทศจีนเพื่อหนีภัยสงครามและความอดอยาก


แก้จนแบบจีน ในบางมุมมอง

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 23 มกราคม 2020 นโยบายของจีนไม่ใช้วิธีการแก้ปัญหาความยากจนแบบเหวี่ยงแห-หว่านโปรย คือ ไม่ใช้วิธีเหมือนกัน 
UMA สื่อมวลชนสันติภาพ

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 9 มกราคม 2563 การรวมตัวเป็นสหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียนของ UMA เช่นนี้ อาจจะเป็นจุดเริ่มของเครือข่ายภาคประชาสังคม


กอช. เป้าหมายยังแสนไกล

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 4 มกราคม 2563 ผ่านมา 4 ปี เพิ่งมีสมาชิกแค่ 610,000 คนเท่านั้น เป้าหมายปลายทางยังอยู่อีกแสนไกล


ป.ป.ส. ปราบปรามยาเสพติด

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา บทบาทของชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4 โมเดล ที่น่าสนใจดังนี้Big Data กับภาครัฐ

โดย ปาลิต วรพงศ์พิบูย์ เราคงคุ้นชินกับคำว่า Big Data กันมาพอสมควร แต่ถ้าให้ลงลึกไปในรายละเอียดอาจทำให้ปวดหัวได้เช่นกันจีน กับ ปัญหาคนยากจน ?

ถ้านึกไม่ออกว่าความยากจนของจีนเป็นอย่างไร ลองนึกสภาพว่ามีคนจนในประเทศ 88% ในปี 2524 (ค.ศ. 1981) มีรายได้ที่ประมาณ 40 บาทหรือน้อยกว่า มาอยู่ที่ 6.5% ในปี 2555 (ค.ศ. 2012)