CSDI Blog

“ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ : คนจนข้ามรุ่น ”  รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 153)

ในกระบวนการจัดทำสมุดปกขาว “ข้อเสนอการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ”  ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ส.ว. ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ 


“ สังศิต พิริยะรังสรรค์ : สี่นวัตกรรมแก้จน ” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 152)

เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาแก้จนจากผู้ทรงความรู้ในวุฒิสภา นำไปใช้เป็นกรอบการจัดทำข้อเสนอ  เชิงนโยบาย เสนอรัฐบาลชุดต่อไป ผมได้นั่งสนทนาแบบเจาะลึกกับ รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานกรรมาธิการ  การแก้ความยากจนฯ


พันเอกนายแพทย์ทวีศักดิ์ นพเกษร : ครูใหญ่นักวิทยากรกระบวนการ

โดย นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา / 30 ตุลาคม 2565  ในบรรดาเพื่อนร่วมงาน ร่วมอุดมการณ์จำนวนมากและหลากหลาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอก นายแพทย์ทวีศักดิ์ นพเกษร หรือ “พี่ทวีศักดิ์” เป็นเพื่อนคู่หูที่รู้ใจกันมากที่สุดของผม


“ ผ้าไหมพุมเรียง ไข่เค็มไชยา ปูม้าแหลมโพธิ์ ”  รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 145)

กลุ่มสุราษฎร์ธานีวิถีใหม่ ได้ชวนเชิญให้ไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากที่อำเภอไชยา  พลพรรคเครือข่ายจังหวัดวิถีใหม่ที่อยู่ข้างเคียงสนใจติดตามไปสมทบ ทั้งสงขลา นครศรีธรรมราช และระนอง


“อนุรักษ์พัฒนา  แก่งละว้าของชุมชน” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 144)

แก่งละว้า แหล่งน้ำขนาดใหญ่ของประเทศและภาคอีสาน พื้นที่ชุ่มน้ำขนาด 17,000 ไร่ รองรับมวลน้ำชีจากจังหวัดชัยภูมิ มีความสำคัญต่อชาวบ้าน อ.ไผ่ อ.ชนบท อ.บ้านแฮด อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 


“มรดกโลก เสียงแคนสองฝั่งโขง” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 143)

แคน พิณ ซอ โหวด เป็นดนตรีพื้นบ้าน หมอแคน หมอลำ เป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองของพี่น้องชาวไทยและชาวลาวที่อยู่ริมแม่น้ำโขงทั้งสองฟากฝั่ง


“ จากคิรีวง ลงปากพนัง ” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 142)

ปลีกเวลาวันสุดสัปดาห์ระหว่างสมัยประชุมรัฐสภา  ลงไปเยี่ยมศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากที่นครศรีธรรมราช  มีทีมงานนครศรีฯวิถีใหม่เป็นผู้นำทาง


“ เมืองโบราณคูบัว ร่องรอยทวารวดี ” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 141)

เมืองคูบัว เป็นเมืองโบราณอยู่ห่างจากเมืองราชบุรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 12 กิโลเมตร คาดว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 12 และเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของอาณาจักรทวารวดี“ กาดวิถีชุมชนคูบัว เศรษฐกิจวัฒนธรรมไทยวน ” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 139)

เมื่อเดือนก่อน ได้รับเชิญไปเยี่ยมชมผลงานการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของกลุ่มเครือข่ายราชบุรีวิถีใหม่ เมื่อภรรยาทราบว่าผมมีโปรแกรมไปที่ อบต.คูบัว  จึงกระซิบว่าที่นี่เขามีชื่อเสียงเรื่องผ้าตีนจกของชาวไท-ยวน ทั้งยังกำชับให้อุดหนุนสินค้าชาวบ้านด้วย


“ แก้ไขเพิ่มเติม กติกาเลือกตั้ง ”  รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 138)

ภายหลังเสร็จศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 11 รัฐมนตรี ท่านประธานชวน หลีกภัย ได้นัดหมายประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติม พรป.การเลือกตั้ง และ พรป.พรรคการเมือง ให้ทันฤดูกาลเลือกตั้งใหญ่ที่จะมาถึง


“ ปรับดุลการเมือง เริ่มที่รัฐสภา ” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 137)

นับจากปี 2563  คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ได้ริเริ่มศึกษาพิจารณาและขับเคลื่อนแนวคิดการปฏิรูปการเมืองโดยประชาชน