หนังสือแนะนำเป้าหมายรายทาง

“เป้าหมายรายทาง” บล็อกTPBS/LDI ประจำวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕      เผลอแผล็บเดียว พวกเรากรรมการนโยบายชุดแรกที่เข้ามาร่วมทำงานในครอบครัวไทยพีบีเอสตั้งแต่ต้นก็กำลังจนสิ้นสุดวาระลงแล้วภายในอีกสองเดือนข้างหน้าบัญชีชีวิต…

บัญชีชีวิต  บันทึกต้นทุนและกำไรในรอบ 60 ปี เอนก นาคะบุตร    “…งานของคุณเอนกจึงอยู่ตรงหัวใจของการพัฒนาประเทศ นั่นคือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  สร้างความเข้มแข็งของสังคม  คุณเอนกได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความคิด และเมล็ดพันธุ์แห่งคนที่ทำงานเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนไปทั่วประเทศ  ด้วยกาลเวลา เมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะแตกดอกออกผลเพื่อรักษาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็น…”


ชุบชีวิตวันวานตลาดโบราณผู้คนเก้าห้อง..

ชุบชีวิตวันวานตลาดโบราณผู้คนเก้าห้อง  สู่การเป็นตลาดสีเขียวเพื่อสุขภาพ           ศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555  ผู้คนกว่าร้อยนิดๆ ทยอยรวมตัวกันยามตะวันเจิดจ้า 12 นาฬิกา ที่ศาลาประชาคมเทศบาลบางปลาม้า เมืองสุพรรณบุรี   ตามคำเชิญจากเทศบาลเจ้าถิ่น   แม่งานหัวเรือใหญ่ครั้งนี้เป็นชาวชุมชนตลาดเก้าห้อง 


ศัพท์สิทธิมนุษยชน

  หากคุณเป็นหนึ่งคนที่ยังสงสัยกับความหมายของคำเหล่านี้ นิรโทษกรรม, สิทธิสัมบูรณ์, การผลัดถิ่น, สิทธิเชิงบวก,การยุยงปลุกปั่น,  สถานการณ์ฉุกเฉิน, การค้ามนุษย์, สนธิสัญญา ฯลฯ   


เมล็ดพันธุ์ ชีวิตบูรณาการ

“เมล็ดพันธุ์ ชีวิตบูรณาการ” ถือเป็นคู่มือการเรียนรู้ และทดลองปฏิบัติการบูรณาการแบบระบบที่มีชีวิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในสังคม ภายในบรรจุแน่นด้วยเนื้อหา ปรัชญา ความรู้ ทฤษฎี และทักษะกระบวนการ  จำนวน ๓๐๔ หน้า  เขียนโดย กรรณจริยา สุขรุ่ง, ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และสุภาพ สิริบรรสพ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)