หนังสือแนะนำ


โลกพลิกโฉม : ความมั่งคั่งในนิยามใหม่

โดย  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ แทบ ไม่น่าเชื่อว่า ในช่วงเวลาห่างกันเพียงสิบปี ประเทศไทยต้องเผชิญกับ “วิกฤติ” ที่รุนแรงถึง 2 ครั้ง 2 คราด้วยกัน พวกเราคงจำได้ดี วิกฤติทางการเงินที่เกิดขึ้นในปี 1997 ได้สร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวง มิเพียงเท่านั้น ยังส่งผลกระทบในวงกว้าง ลามไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค และส่วนอื่นของโลก จนได้รับขนานนามว่า “โรคต้มยำกุ้ง”พลังงานไทย พลังงานใคร

ภายในไม่กี่ปีมานี้ ความเดือดร้อนของประชาชนชาวไทยในเรื่องเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ขึ้นสูง อีกทั้งประเด็นเรื่องการขาดแคลนก๊าซแอลพีจี ที่จะนำไปสู่การขึ้นราคาก๊าซแอลพีจี และ เอ็นจีวี เป็นเรื่องที่มีผลกระทบไปทั่วประเทศ


การเมืองเพื่อประชาชน

“การเมืองเพื่อประชาชน : การค้นหาเสียงสาธารณะ ที่มีความรับผิดชอบ” แปลจากเรื่อง Politics for people : Finding A Respansible Voice เป็นหนังสือที่บรรจุเรื่อง “การเมืองเพื่อประชาชน” ไว้เต็มเปี่ยมทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ ความหมาย กรณีตัวอย่าง


กระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนาประเทศไทย ท้องถิ่นเข้มแข็ง

“ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรมากพอที่จะสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขถ้วนหน้าให้คนไทย แต่คนไทยกลับตกอยู่ในความเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าทั้งนี้เพราะมิจฉาทิฐิเกี่ยวกับการพัฒนา ต้องมีกระบวนทรรศน์ใหม่ของการพัฒนา ซึ่งเป็นการปฎิวัติความคิด ตรงตามความหมายของคำ วตะ=หมุน ปฎิ=ทบทวน คือเราต้องหมุนกลับไปเอาข้างล่างหรือชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง”


ข่ายงานประชาสังคม ในกระแสการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศ

หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค ขนาด 64 หน้า จัดพิมพ์โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรียบเรียงโดย พลเดช ปิ่นประทีป เป็นบทความที่มีเนื้อหาในเชิงวิเคราะห์ถึงภาพรวมของขบวนการชุมชนเข้มแข็ง และขบวนการประชาสังคมองค์กรชุมชนกับการปฏิรูปสังคม และการเมือง

            ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง และวิกฤตทางเศรษฐกิจ ที่กำลังเกิดขึ้นและดำรงอยู่ สังคมไทยจะก้าวไปสู่ทิศทางใด ท่ามกลางกระแสการปฏิรูปการเมือง ที่ขึ้นอยู่กับกลุ่มนักการเมืองเพียงไม่กี่คนเป็นผู้กำหนดชะตา สถานการณ์เช่นนี้ จึงถือเป็นวาระที่ชุมชนคนฐานล่างจะร่วมกัน “ปฏิรูปสังคมและการเมือง”


เครื่องมือทางสังคมเพื่อการเรียนรู้ในบริบทเปลี่ยนผ่าน:ชุดความรู้ขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะ (Issue Book)

เป็นผลผลิตที่ได้จากกระบวนการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติในสาขาวิชาประชากรศึกษา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.มหิดล เป็นความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงในโครงการวิจัยการจัดการความรู้เพื่อเสริมพลังนักจัดการทางสังคม (Social Managers) ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ม.มหิดล


ทฤษฎีไร้ระเบียบ (Chaos Theory) กับทางแพร่งในสังคมสยาม : ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์

ทฤษฎีไร้ระเบียบ (Chaos Theory) กับทางแพร่งในสังคมสยามได้ถูกนำเสนอต่อสาธารณะครั้งแรกเมื่อตุลาคม 2536 ที่คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และมูลนิธิภูมิปัญญาได้นำมาจัดพิมพ์ครั้งแรก เมื่อเดือนเมษายน 2537 นับเป็นเวลาถึง 16 ปีแล้ว เป็น 16 ปีที่สังคมไทยได้เผชิญกับเหตุการณ์สำคัญ หลายเรื่องราวทั้งวิกฤติเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการเมือง ซึ่งกำลังส่งผลกระทบเป็นโดมิโนจนถึงปัจจุบันอย่างที่เราท่านได้สัมผัสกันอยู่


สังคมดีไม่มีขาย อยากได้ต้องร่วมสร้าง : ประเวศ วะสี

เรียบเรียง : ศรียุทธ สังคมไทยของเราจะไปสู่ทิศทางใด จะดี ร้าย นั่นเป็นคำถามที่พวกเราต้องตอบให้ความชัดเจน เพราะปัญหาโครงสร้างสังคมไทยที่ติดขัดต่อเนื่องมายาวนาน ถ้าเรามีผู้นำบ้านเมืองที่มาพร้อมกับ ความรู้ ความสามารถ มีเจตนาดี มีเป้าหมายการทำงานเพื่อประโยชน์บ้านเมือง เพื่อผลประโยชน์ความสุขของประชาชน เราคงไม่หนักใจ