รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 37) ” ฐานประชาธิปไตยชุมชน ภาคอีสาน “

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน) มี 20 จังหวัด ประกอบด้วย

จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดนครพนม  จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด  จังหวัดเลย  จังหวัดสกลนคร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดหนองคาย  จังหวัดหนองบัวลำภู  จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  และจังหวัดอำนาจเจริญ

ตาราง แสดงความหนาแน่นจำนวนองค์กรชุมชนต่อจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในภาพรวม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระดับความหนาแน่นขององค์กรชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จำนวน อชช./ 1 อปท.) ในระดับสูง คือ 43.73 อชช./อปท. โดยจังหวัดที่มีระดับสูงมาก (ระดับที่ 4) มีอยู่ 4 แห่ง ได้แก่ มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, หนองบัวลำภู และ อำนาจเจริญ.

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป / 3 พ.ย. 2563