รายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา

รายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา รุ่นที่ 1,2,3 จำนวน 195 แห่ง

รายชื่อโรงเรียนที่กำลังจะเข้าร่วมโครงการ 68 แห่ง 18 จังหวัด

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เม.ย. 2565