ช.ช.ต.
รายชื่อชุมชน CDD

รายชื่อชุมชน CDD  ที่ขึ้นรอบแรกในเฟสสอง 1.บ้านบน หมู่ที่ 7  ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี 2.บ้านปะเสยะวอ หมู่ที่ 3 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี 3.บ้านบาเลาะ หมู่ที่ 5ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี 4.บ้านจ่ากอง หมู่ที่ 6 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี …