ช.ช.ต.

แผ่นพับแนะนำ “กองทุนเสริมสร้างสันติภาพ” โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ ระยะขยาย (ช.ช.ต.)

ดาวน์โหลดแผ่นพับแนะนำ “กองทุนเสริมสร้างสันติภาพ” โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ ระยะขยาย (ช.ช.ต.) กดที่รูป


แผ่นพับแนะนำ “ทุนพัฒนาชุมชน” โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ระยะขยาย (ช.ช.ต.)

ดาวน์โหลดแผ่นพับแนะนำ “ทุนพัฒนาชุมชน” โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ระยะขยาย (ช.ช.ต.) (กดที่รูป)ผู้ประสานงานพื้นที่พบผวจ.ยะลาและนายอำเภอรามัน

      เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2558 นางสาวมาเรียม ชัยสันทนะ ผู้จัดการแผนงานกองทุนพัฒนาชุมชน โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ ระยะขยาย(ช.ช.ต.) พร้อมผู้ประสานงาน อ.รามัน จ.ยะลา เข้าพบ พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอรามัน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน จ.ยะลา และ ผู้ประสานงาน จ.ยะลา(อ.รามันและอ.กรงปินัง)…


ผู้ประสานงานปัตตานีพบ พช. ปัตตานี หารือแนวทางร่วมงานในพื้นที่

ผู้ประสานงานพื้นที่ปัตตานี โครงการ ช.ช.ต. เข้าพบ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ปัตตานี อาคารศาลากลางหลังใหม่ เพื่อแนะนำโครงการและผู้ปฏิบัติงาน พร้อมหารือหาแนวทางในการทำงานร่วมกันในพื้นที่ เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2558 นางสาวลม้าย มานะการ ผู้ประสานงานอาวุโส โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ช.ช.ต.) นำผู้ประสานงานพื้นที่ปัตตานี เข้าพบ นายเฉลิม สุขทอง…


บทสรุปสำหรับผู้บริหารฉบับย่อ รายงานผล และโครงสร้าง PAC ครั้งที่ 1

 วาระการประชุมกก.ที่ปรึกษาครั้งที่ 1  บทสรุปสำหรับผู้บริหารฉบับย่อ รายงานผล และโครงสร้าง PAC ครั้งที่ 1  รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ครั้งที่ 1


การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการช.ช.ต. ครั้งที่ 2

 วาระการประชุมกก.ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2  การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการช.ช.ต. ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา  10.00-12.00 น. ณ  ห้องประชุม 401 สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง  รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ครั้งที่ 2


การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการช.ช.ต. ครั้งที่ 3

 วาระการประชุมกก.ที่ปรึกษา ครั้งที่ 3 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการช.ช.ต. ครั้งที่ 3 วันพฤหัสที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 32 อาคารทิปโก้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ครั้งที่ 3 ใบลงทะเบียนประชุม PAC ครั้งที่…
รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ (ช.ช.ต.) PAC ครั้งที่ 3

 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ (ช.ช.ต.) PAC ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 ณ  ห้องประชุมชั้น 32 อาคารทิปโก้ กระทรวงการคลัง


รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ (ช.ช.ต.) PAC ครั้งที่ 2

 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ (ช.ช.ต.) PAC ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ  ห้องประชุม 401 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง