ข่าวประชาสังคม


กิจกรรม อาสาสมัคร “นักสื่อสาร” ภาคอีสาน

สำหรับกิจกรรม “อาสาสมัครนักสื่อสาร” ครั้งนี้ เป็นเวทีของนักสื่อสารจากดินแดนที่ราบสูง วันแรกของกิจกรรมเริ่มต้นด้วยวีดีทัศน์ภาพงานโครงการวิจัยชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่…….


กิจกรรม “อาสาสมัครนักสื่อสาร” เวทีสมุทรสงคราม

เช้าวันที่15 เริ่มต้นขึ้น ทุกคนมาพร้อมกันเวลา 7.30 น. และเดินทางไปที่ตลาดน้ำท่าคาเพื่อที่จะศึกษาเก็บข้อมูล “วิถีชีวิตชาวน้ำที่ตลาดน้ำท่าคา”


สองล้อกับ ด.เด็ก (Kids กะ Bike)

ทศพล   ศรีสวัสดิ์  อายุ 13 ปี     “มาร่วมกิจกรรมนี้ 3ครั้งแล้วครับ สนุกมากครับ ได้ความรู้ ได้ออกกำลังกาย  ได้ออกมาเที่ยวชมธรรมชาติ  ได้รู้จักและกินลูกตะโก  มีเพื่อนใหม่หลายคน อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้เยอะๆครับ”


หัวใจในการพัฒนาสภาวะผู้นำ PERSONAL MASTERY

 “หัวใจของสภาวะผู้นำอยู่ที่การลงไปสืบค้นสิ่งดีที่มีอยู่ในศาสนา ในหลักธรรม และนำมาปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยโดยการค้นหาปรัชญาในศาสนาต่างๆ ใช้วิธีการ ภาษา การนำเสนอแบบใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ”


เวทีอบรม “การพัฒนาสภาวะผู้นำ (Personel Mastery)” ภาคอีสาน

การพัฒนาสภาวะผู้นำ  (Personal  Mastery) ถือได้ว่าเป็นวิชาที่คนสมัยก่อน ได้มีการเรียนรู้กันมาตั้งแต่ประมาณสองพันปีที่ผ่านมา


เวทีอบรม “การพัฒนาสภาวะผู้นำ (Personel Mastery)” ภาคเหนือ

 กระบวนการนี้เน้นหนักที่การปฏิบัติ โดยการใช้คำถามต่างๆ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้คิดทบทวนความจริงเกี่ยวกับตัวเอง ใช้วงสนทนาแลกเปลี่ยนช่วยเปิดมุมมอง ฝึกการรับฟัง และความกล้าในการแสดงความคิด


เวที “ประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ จังหวัดกาฬสินธุ์”

“กาฬสินธุ์ถิ่นวัฒนธรรม เป็นเมืองน่าอยู่คู่คุณธรรม นำสุขภาพดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ภายใน 5 ปี”…..วันที่ 22-23 สิงหาคมที่ผ่านมา ประชาชนจากทั่วทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์


เวที “คนเมืองปาย เรียนรู้เรื่องผังเมือง”

“การวางผังเมือง” ถ้าจะเปรียบคงเหมือน “การสร้างบ้านให้น่าอยู่” ให้ตรงใจผู้อยู่ การที่มีคนมาออกแบบบ้านให้โดยที่เจ้าบ้านไม่มีสิทธิแสดงความต้องการอยากให้บ้านเป็นยังไง


เวที Deliberative Democracy

คือกระบวนการใคร่ครวญร่วมกัน  ทำอย่างไรให้คนได้คิดและไตร่ตรองหาทางออกของปัญหา เกิดความรู้สึกร่วม ตระหนักว่าเป็นเรื่องของตนและนำตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมผลักดันแก้ไขปัญหานั้น


เสวนาชีวิตสาธารณะ ที่ลพบุรี

ตลอดเกือบ 1 ปีที่ผ่านมา ตอนนี้โครงการ วิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ ท้องถิ่นน่าอยู่จังหวัดลพบุรี ถือว่าได้เตรียมดินคือเตรียมพื้นที่ คือเตรียมคน คนที่จะลงมือ ปลูกเมล็ดพันธ์แห่งความดีงาม


รายงานกิจกรรม 2 ปี สสส.

ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2546 ได้มีเวทีเสวนา “ สู่ความสุขถิ่นฐานไทย”  ซึ่งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิด ทัศนะ ต่อการสร้างสุขภาวะ และการทำเมือง ให้น่าอยู่