ข่าวประชาสังคม
“หัวเลี้ยว หัวต่อ” คุยกับเลขาธิการ (2)

พลเดช  ปิ่นประทีป, สิงหาคม 2559 เผลอแพล็บเดียวเวลาทำงานของผมที่ สช. ได้ผ่านไปแล้วหนึ่งเดือน ภารกิจประจำวันต่างๆทั้งภายในและภายนอกสำนักงานที่ประดังกันเข้ามา ทำให้ได้เรียนรู้สถานะ บทบาทของ สช.