เล่าขานบ้านเมือง

ตอนที่ 33 : “งานชุกรับสงกรานต์”

          กระแสความสนใจของสื่อมวลชนยังคงติดตาม รมช. พม.ในหลากหลายเรื่องราว ทั้งเรื่องปัญหาแก๊งค์ลักเด็กที่ พม.เป็นโต้โผจัดประชุม 7 หน่วยงานเพื่อบูรณาการแก้ปัญหา (9 เม.ย.) ทั้งเรื่องงานวัฒนธรรมประเพณีไทยวันครอบครัว วันผู้สูงอายุ (13 เมษา) วันสงกรานต์ และปัญหาบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)


ตอนที่ 32 : “หนึ่งเดือนในสายตาสื่อมวลชน”

          จากรัฐมนตรีโนเนม 1 เดือนแรกของการทำงาน   พอกล่าวได้ว่ามีกระแสการตอบรับค่อนข้างดีมากจากสื่อมวลชน เริ่มจากการประกาศความมุ่งมั่นที่จะทำงานรูปธรรม 5 เรื่องใน 7 เดือนตอนนั้นสื่อมวลชนตั้งรับไม่ทัน จากนั้นพวกเขาพบสิ่งใหม่จาก รมช.พม.


ตอนที่ 31: “หลากหลายภารกิจ”

          สัปดาหนี้เป็นช่วงที่ต้องทำภารกิจที่หลากหลาย ทั้งในแง่ประเด็นงาน ในแง่กลุ่มเป้าหมาย ในแง่อุณภูมิความร้อน-เย็นของเรื่อง และในแง่พื้นที่ภูมิประเทศ           26 มี.ค. 7.30 น. มีนัดประจำกับปลัด พม. และทีม ทปษ. – เลขา รมต. เรื่องที่หารือคือเรื่องการเตรียมขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบาย รมต.ที่ประกาศไว้   และการเตรียมงบประมาณสนับสนุน ตลอดจนการเตรียมปฐมนิเทศ (orientation) ข้าราชการ พม. ทั่วประเทศในวันที่ 3-4 เมษาที่จะถึง


ตอนที่ 30 : “ทุจริตบ้านเอื้ออาทร”

          เป็นไปตามที่คาด คตส. เริ่มชี้มูลความผิดกรณีโครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นคดีแรกและจะมีทะยอยตามกันออกมาทุกสัปดาห์ติดต่อกัน สื่อมวลชนปรี่เข้ามาถามทันที ซึ่งได้ก็ตอบทันควันว่า พม.มีความพร้อมที่จะสนองตอบและสานต่อผลการตรวจสอบของ คตส. ด้วยมาตรการทางอาญา แพ่ง และวินัย เล่นเอาสื่อมวลชนสนใจและนำไปขยายผลกันอย่างขนานใหญ่ตลอดสัปดาห์ ผ่านทางสื่อวิทยุ, TV และ นสพ.


“มองแม่กลอง”

รายการ ทิศบ้าน ทางเมือง ตอน “มองแม่กลอง” ถูกกำหนดขึ้นมาโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ ถึงท้องถิ่นตัวอย่าง จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ถึงแม้จะมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก ทั้งด้านการเกษตร และการประมง


ชีวิตพอเพียงที่บ้านสามขา จ.ลำปาง

บ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ที่ชื่อบ้านสามขา เพราะมีที่มาจาก พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นฐานคิดของชุมชนที่ยึดโยงกับพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี


ตอนที่ 28 : “จากสามัญชน สู่เสนาบดี”

            เป็นสัปดาห์ที่วุ่นวายพอสมควร เนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของตัวผมและครอบครัว   เมื่อสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนำรายชื่อ รมต.ใหม่ขึ้นทูลเกล้าฯ ในวันอังคารที่ 6 รุ่งขึ้นได้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 4 รัฐมนตรีใหม่   และ 8 มีนาคม นายกรัฐมนตรีนำ รมต.ใหม่ทั้ง 4 คนเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักตร์


ทิศทาง…ข้าวไทย

ทิศทางข้าว…กับวิถีชาวนาไทยคำถามที่ยังไม่มีคำตอบ รายการทิศบ้าน…ทางเมือง สกู๊ปตอน ทิศทาง…ข้าวไทย ออกอากาศครั้งแรก 15 ตุลาคม 2543 ทางช่อง 11


ตอนที่ 27: “สนธิชะงัก อุ๋ยลาออก”

            เป็นสัปดาห์ของความเคลื่อนไหวและแรงกระเพื่อมทางการเมืองส่วนบนของประเทศอย่างแรงและต่อเนื่อง หลังการเข้ามาและถอยออกไปของดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ ในระยะเวลาเพียงแค่ 7 วัน รายการยามเฝ้าแผ่นดินของคุณสนธิ ลิ้มทองกุล ที่เชื่อมรายการจาก ASTV เข้ามาที่ สทท.11


แม่สอด…กำลังจะเปลี่ยนไป

            เมื่อความเป็นเมืองที่มีรากเหง้าทางวัฒนธรรม และแบบแผนแห่งวิถีชีวิต ต้องเผชิญกับนโยบายการพัฒนา แผนการผลักดันให้เป็นเมืองท่องเที่ยว การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ พิเศษชายแดน ฯลฯ ด้วยเหตุผลของการพัฒนา ความทันสมัย การแข่งขันทางการค้ากับตลาดระดับนานาชาติ อะไรจะเกิดขึ้นกับเมืองแม่สอด และชีวิตของผู้คนที่หลากหลาย ในเมืองเหล่านั้น ใคร… คือผู้มีสิทธิอย่างแท้จริง ในการกระทำที่มีผลต่อชีวิตท้องถิ่นเหล่านั้น ใคร… คือผู้ได้ประโยชน์จากนโยบาย แผนงาน โครงการต่างๆ ที่ถาโถมลงสู่ท้องถิ่น         


ตอนที่ 26: “สมคิด ยกเดียวถอย”

            กลางสัปดาห์ที่แล้ว 14 กพ. นายกรัฐมนตรี เซ็นคำสั่งแต่งตั้ง ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธานคณะกรรมการประสานและกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หมายว่าจะช่วยทำความเข้าใจกับต่างประเทศในเรื่องแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 


ชุมชนสามชุก ตลาด 100 ปี จ.สุพรรณบุรี

            ตลาด…ที่มิใช่แค่เพียงสถานที่จับจ่ายซื้อหาสินค้าเท่านั้น แต่ตลาดสามชุก ตลาด 100 ปี เป็นตลาดที่มีประวัติความเป็นมา ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้คน ชุมชน เป็นเมืองท่าแห่งการค้าขายมาแต่โบราณกาล เป็นตลาดที่เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงจากทุกคน ไม่ว่าตลาดแห่งนี้จะเผชิญกับปัญหา และความเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้คนที่นี่ก็ร่วมใจกันอย่างขันอาสาเพื่อพัฒนาตลาดให้น่าอยู่และยั่งยืน อย่างที่ปรากฏในปัจจุบัน