รายงานประชาชนยโสธรไม่ทอดทิ้งกัน

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 28/2566) ยโสธร ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศ เดิมชื่อบ้านสิงห์ท่า เมืองยศสุนทรรัฐบาลซ้ายกลางขั้วผสม

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 26.1/2566) ผลพวงจากการแบ่งขั้วแยกฝ่ายกันอย่างรุนแรง โจมตีด้อยค่าคู่แข่งทางการเมืองอย่างไม่ลืมหูลืมตา


ธุรกิจไม้ขุดล้อม เศรษฐกิจชุมชนที่แก่งคอย

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 22/2566) คณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ลงพื้นที่ไปศึกษาเครือข่ายธุรกิจไม้ขุดล้อม


ฟานซิปัน เศรษฐกิจท่องเที่ยวบนหลังคาอินโดจีน 

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 21/2566) สมาคมสื่อมวลชนบักเจียงตั้งใจที่จะพาคณะของเราไปสัมผัสยอดเขาฟานซิปัน ยอดสูงสุดที่เสมือนเป็นหลังคาของอินโดจีน


ยุทธนาวีบักดั่ง วีรกรรมแห่งชาตินักรบ

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 20/2566) ปลดแอกจีน  ไดเวียดถูกจีนปกครองมานับตั้งแต่สมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ แม้ผู้นำไดเวียดจะพยายามอย่างไร