Articles by Admin

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 60) ” ฐานประชาธิปไตยชุมชน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก “

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)  มี 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดชุมพร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดพัทลุง  จังหวัดสงขลา  จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 59) ” ฐานประชาธิปไตยชุมชน ภาคตะวันออก “

ภาคตะวันออก มี 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง  และจังหวัดสระแก้ว


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 58) “ฐานประชาธิปไตยชุมชน ภาคกลาง”

ภาคกลางในส่วนที่อยู่ตอนกลางและตะวันตก เมื่อแยกส่วนที่เป็นภาคตะวันออกและปริมณฑลกรุงเทพฯ ออกไปต่างหาก  มอบเอกสารรายชื่อ 77 จังหวัด 111 คน เสนอ ส.ว.พลเดช แต่งตั้งเครือข่ายคณะทำงานฯ 77 จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงาน “การเมืองวิถีใหม่”

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายบรรหาร บุญเขต ประธานคณะทำงานประชาธิปไตยการเมืองวิถีใหม่ ในคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา


เกษตรกร จ.ชัยภูมิ ผู้ปลูกหัวหอมแดงขายเดือนร้อนหนัก ราคาตกต่ำ พากันเข้าพบ สว. ยื่นหนังสือให้ช่วยเหลือผ่านไปถึงรัฐบาล

เกษตรกร จ.ชัยภูมิ ผู้ปลูกหัวหอมแดงขายเดือนร้อนหนัก ราคาตกต่ำ พากันเข้าพบ สว.ยื่นหนังสือให้ช่วยเหลือผ่านไปถึงรัฐบาล