Articles by Admin

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 115) “ บทเรียนแผนปฏิรูปประเทศ ”

ในโอกาสที่แผนปฏิรูปประเทศเดินทางมาถึงปีสุดท้าย  ขอมองบทเรียนด้านข้อจำกัดของกระบวนการขับเคลื่อนการปฏิรูป และบทบาทของวุฒิสภาในการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร 


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 114) “ ทำแทบตาย ประชาชนไม่เห็น”

ความเป็นมาการปฏิรูปประเทศ เมื่อปี 2549  เสียงเรียกร้องการปฏิรูปประเทศเริ่มดังมาจากการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย(เสื้อเหลือง) ในการต่อต้านรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร  


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 113) “ เลือกตั้ง อบต. ส่อประชาชนอยากเปลี่ยน”

ควันหลงจากการเลือกตั้ง อบต. 5,300 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ถ้าติดตามจากรายงานข่าวและการวิเคราะห์วิจารณ์ของสื่อมวลชนทั่วไปมักจะได้ยินแต่เสียงสะท้อนปัญหาการทุจริต ซื้อสิทธิ์ขายเสียงว่ารุนแรงเหลือเกิน และสรุปลงท้ายว่ามันเป็นเรื่องที่สิ้นหวัง


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 112) “มีชัย วีระไวทยะ นักปฏิรูปตัวจริงเสียงจริง”

ในคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา  เราเห็นความสำคัญของระบบการศึกษา


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 111) “โรงเรียนมีชัยพัฒนา ปฏิรูปการศึกษาจากฐานล่าง”

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา นำโดยประธาน รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ได้ไปเยี่ยมคุณมีชัย วีระไวทยะและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนมีชัยพัฒนาและเครือข่ายในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาที่ท่านรับผิดชอบ


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 110) “วัฒนธรรม กีฬา กำลังคน”

แผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และทรัพยากรมนุษย์ เป็นแผนปฏิรูปที่เกิดขึ้นใหม่โดยรวมเอางานสำคัญหลายส่วนเข้ามาไว้ด้วยกัน


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 109) “ปฏิรูปการศึกษา อีกสักที”

การปฏิรูปการศึกษา มุ่งยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและปฏิรูประบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มความสามารถในการแข่งขันรายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 107) “สื่อ-สารสนเทศ เพื่อความมั่นคงของสังคม”

การสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญของประเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนทุกระดับในวงกว้าง  สร้างบรรทัดฐานและค่านิยมของสังคมรายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 106) “ปฏิรูปต่อไป สาธารณสุขไทย”

ระบบสาธารณสุขไทยมีการพัฒนาก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเรื่อยมา นับตั้งแต่ ร.5 ทรงจัดตั้ง รพ.ศิริราช เป็นจุดเริ่มระบบการแพทย์สมัยใหม่เมื่อ 130 ปีก่อน