CSDI Blog

สนุกกับชีวิต มิตรสหาย 196 โดย หมอทวี ตอนที่ 3 “ผู้เฒ่าเว้าม่วน”

สหายวา เป็นที่ขึ้นชื่อลือชาว่าเป็นคนพูดจาสนุกสนานและมีชีวิตชีวา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ถกเถียงแบบหน้าดำคร่ำเครียดในหมู่สหาย หรือการพูดคุยให้การศึกษามวลชน ที่สำคัญ เขาไม่ได้เกิดมาเป็นนักต่อสู้แบบทำลายล้าง หากแต่เป็นผู้ให้ความคิดและแรงบันดาลใจกับผู้คน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม


สนุกกับชีวิต มิตรสหาย 196 โดย หมอทวี ตอนที่ 2. “นักรบจอมปลวก”

เมื่อตอนที่ผมขึ้นไปถึงภูเขียวครั้งแรก สิ่งที่รับทราบเกี่ยวกับเขตงานใหม่นี้ก็คือ เขตงานบุกเบิกใหม่ของพรรคคอมมิวนิสต์


สนุกกับชีวิต มิตรสหาย 196 โดย หมอทวี ตอนที่ 1. “มิตรร่วมรบ”

196 เป็นรหัสเรียกขานของเขตงานภูเขียว ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เขตงานนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ทางด้านทิศเหนือเฉียงไปทางตะวันตก มีลำน้ำพรมและเขื่อนจุฬาภรณ์อยู่เหนือขึ้นไป ติดต่อกับภูกระดึงและภูหลวงในจังหวัดเลย ส่วนทางตะวันตกไปเชื่อมกับเขตอุทยานแห่งชาติตาดหมอกและเทือกเขาที่เป็นแนวยาวของจังหวัดเพชรบูรณ์