ข่าวประชาสังคม


คุยกับเลขาธิการ(28) “ประชาธิปไตย กับ การมีส่วนร่วม”

ภายหลังมีประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ลงราชกิจจานุเบกษา“ถอดเครื่องช่วยหายใจ ในระยะท้ายของชีวิต”

  สิทธิในชีวิตและร่างกายเป็นสิทธิที่ติดตัวบุคคลมาตามธรรมชาติตั้งแต่เกิด สิทธินี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์และเป็นพื้นฐานที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีอิสระที่จะกำหนดตัวเองได้ตามเจตจำนงที่ตนเองประสงค์บนหนทาง ปลอดแรงต้าน | คุยกับเลขาธิการ (25)

ในระยะนี้ เรื่องธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติกำลังได้รับความสนใจและเป็นที่รับรู้ของสังคมอย่างกว้างขวาง ถึงขั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ได้นำเรื่องนี้เข้ารายงานในที่ประชุม ครม.โดยฉายคลิปวิดีโอ 3 นาทีของ สช. ประกอบการอธิบายขยายความอีกด้วย
Midfielder : ผู้เล่นกองกลาง คุยกับเลขาธิการ (24)

กระแสฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย RUSSIA2018 กำลังสนุกเข้มข้น คนทั่วไปมักเป็นแฟนผู้เล่นกองหน้า ทั้งศูนย์หน้า ปีกซ้าย ปีกขวา ชอบดูว่าจะยิงประตูได้เท่าไร ใครจะเป็นดาวซัลโว


ยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบสาธารณสุข (1) “แยกชัดบทบาท เพิ่มประสิทธิภาพ ตรวจสอบถ่วงดุลจริง”

งานสาธารณสุขเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชน ทุกวันนี้มีปัญหาที่กระทบต่อความสุขของสาธารณะปรากฏตัวอย่างมากมาย ทั้งที่สะสมอยู่เดิมและที่ผุดขึ้นใหม่ จนอำนาจการควบคุมของภาครัฐตามไม่ทัน


เสาหลักสร้างชาติ | คุยกับเลขาธิการ(23)

รัสเซียเป็นมหามิตรของไทยมายาวนาน เป็นมหาอำนาจที่มีส่วนช่วยให้เรารอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่ 5 และกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลก 2018


“พันธมิตรทางวิชาการ” | คุยกับเลขาธิการ (22)

วันก่อน ผมได้พบปะประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายนักวิชาการที่ร่วมบุกเบิก พัฒนาและขับเคลื่อนงานประเมินผลกระทบด้านสุขภาพมาด้วยกันกับ สช. จำนวน 35 คน พวกเขามาจาก 15 สถาบันการศึกษาที่อยู่ต่างภูมิภาคกัน เราเรียกคณะทำงานวงนี้ว่า HIA Consortium ครับ