CSDI Blog

สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196 โดย หมอทวี ตอนที่ 8. “บักหำน้อย”

หลังจากที่หน่วยจรยุทธ์สี่สหายได้บุกเบิกงานมวลชนพื้นที่อำเภอหนองบัวแดงได้พักหนึ่ง มีมวลชนท้องถิ่นตัดสินใจเข้าร่วมต่อสู้กับพรรคและกองทัพเป็นจำนวนมาก


สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196 โดย หมอทวี ตอนที่ 7. “จงอางสะอื้น”

เวลาที่องค์กรนำมีคำสั่งให้พวกเรากลับขึ้นไปร่วมประชุม หรือมีพิธีการงานสำคัญบนฐานที่มั่นภูเขียว(196) สหายที่ทำงานในเขตจรยุทธ์ต้องวางแผนการเดินทางและใช้ระยะเวลารอนแรมเดินเท้ากันเป็นสัปดาห์ เพราะระยะทางไกลและต้องใช้เส้นทางไต่ไปตามสันเขาและป่าดงสนุกกับชีวิต มิตรสหาย 196 โดย หมอทวี ตอนที่ 5. “วินัยเหล็ก”

การทำงานมวลชนของบรรดาเหล่าสหาย ทหารปลดแอกประชาชนไทย หรือ ทปท. แท้ที่จริงก็คือการออกไปพบปะประชาชนผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนจากการปกครองของรัฐบาล โดยเฉพาะชาวนา กรรมกร ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ตามแนวทาง “ชนบทล้อมเมือง แล้วยึดเมืองในที่สุด”ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย


สนุกกับชีวิต มิตรสหาย 196 โดย หมอทวี ตอนที่ 4. “ธงแดงเหนือภู”

ปี 2520 ราวเดือนหกเห็นจะได้ หน่วยจรยุทธ์สี่สหายของเราได้รับมอบหมายจากจัดตั้งให้ลงทำงานมวลชนในเขต อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ


สนุกกับชีวิต มิตรสหาย 196 โดย หมอทวี ตอนที่ 3 “ผู้เฒ่าเว้าม่วน”

สหายวา เป็นที่ขึ้นชื่อลือชาว่าเป็นคนพูดจาสนุกสนานและมีชีวิตชีวา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ถกเถียงแบบหน้าดำคร่ำเครียดในหมู่สหาย หรือการพูดคุยให้การศึกษามวลชน ที่สำคัญ เขาไม่ได้เกิดมาเป็นนักต่อสู้แบบทำลายล้าง หากแต่เป็นผู้ให้ความคิดและแรงบันดาลใจกับผู้คน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม


สนุกกับชีวิต มิตรสหาย 196 โดย หมอทวี ตอนที่ 2. “นักรบจอมปลวก”

เมื่อตอนที่ผมขึ้นไปถึงภูเขียวครั้งแรก สิ่งที่รับทราบเกี่ยวกับเขตงานใหม่นี้ก็คือ เขตงานบุกเบิกใหม่ของพรรคคอมมิวนิสต์


สนุกกับชีวิต มิตรสหาย 196 โดย หมอทวี ตอนที่ 1. “มิตรร่วมรบ”

196 เป็นรหัสเรียกขานของเขตงานภูเขียว ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เขตงานนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ทางด้านทิศเหนือเฉียงไปทางตะวันตก มีลำน้ำพรมและเขื่อนจุฬาภรณ์อยู่เหนือขึ้นไป ติดต่อกับภูกระดึงและภูหลวงในจังหวัดเลย ส่วนทางตะวันตกไปเชื่อมกับเขตอุทยานแห่งชาติตาดหมอกและเทือกเขาที่เป็นแนวยาวของจังหวัดเพชรบูรณ์