รายงานประชาชน

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 59) ” ฐานประชาธิปไตยชุมชน ภาคตะวันออก “

ภาคตะวันออก มี 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง  และจังหวัดสระแก้ว


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 58) “ฐานประชาธิปไตยชุมชน ภาคกลาง”

ภาคกลางในส่วนที่อยู่ตอนกลางและตะวันตก เมื่อแยกส่วนที่เป็นภาคตะวันออกและปริมณฑลกรุงเทพฯ ออกไปต่างหาก  

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 50) “ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดเชียงราย”

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดเชียงราย  เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดเชียงราย ก่อตั้งและดำเนินงานมาได้  8 ปี  โดยการสนับสนุนของสถาบันพระปกเกล้า